מסכת אבות פרק ב' משנה י"ג, תפילה מתוך פחד ממה שעלול לקרות בכל רגע וכגון שלא ימשיך בבריאות ובפרנסה, שיעור 160

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה י"ג, תפילה מתוך פחד ממה שעלול לקרות בכל רגע וכגון שלא ימשיך בבריאות ובפרנסה, שיעור 160 | תשפ"ב
Share this