מסכת אבות פרק ב' משנה ט"ז, האם אדם הוא בן חורין שיכול להתבטל מן התורה, שיעור 168

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ט"ז, האם אדם הוא בן חורין שיכול להתבטל מן התורה, שיעור 168 | תשפ"ב
Share this