מסכת אבות פרק ב' משנה ה', מי שלא מפחד מהשאלה למה לא ניצל את כל הכוחות שקיבל לעבודת ה' ומדוע החטיא את מטרת חייו הוא בור שלא חרש את שדה נשמתו למצוא מה היעוד שלו פה בעוה''ז ואילו עם הארץ יודע מה המפה הפרטית שלו, שיעור 91

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', מי שלא מפחד מהשאלה למה לא ניצל את כל הכוחות שקיבל לעבודת ה' ומדוע החטיא את מטרת חייו הוא בור שלא חרש את שדה נשמתו למצוא מה היעוד שלו פה בעוה''ז ואילו עם הארץ יודע מה המפה הפרטית שלו, שיעור 91 | תשע"ט
Share this