מסכת אבות, פרק א' משנה י"ח, בעניין מעלת השלום ועצות ודרכים לשיפור השלום בית, שעור 51

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות, פרק א' משנה י"ח, בעניין מעלת השלום ועצות ודרכים לשיפור השלום בית, שעור 51 | תשע"ח
Share this