מלאכת טוחן, שימוש בכח טבעי בשבת, סימן רנ"ב

הרב חיים צבי שפירא
מלאכת טוחן, שימוש בכח טבעי בשבת, סימן רנ"ב | תשע"ד
Share this