מלאכת זורה בשבת, סימן שי"ט

הרב חיים צבי שפירא
מלאכת זורה בשבת, סימן שי"ט | תשע"ד
Share this