מלאכת הוצאה בשבת, חצי מלאכה

הרב שלום יוסף גלבר
מלאכת הוצאה בשבת, חצי מלאכה | תשע"ט
Share this