מלאכת דש בשבת

הרב חיים צבי שפירא
מלאכת דש בשבת | תשע"ד
Share this