מלאכת בורר בשבת, סימן שי"ט

הרב חיים צבי שפירא
מלאכת בורר בשבת, סימן שי"ט | תשע"ד
Share this