מלאכת אוכל נפש ביום טוב בדברים 'שאינם ברשותו'

הרב אליעזר בן פורת
מלאכת אוכל נפש ביום טוב בדברים 'שאינם ברשותו' | תש"פ
Share this