מכשיר שמיעה בשבת ועניית אמן מברכה ששומע בטלפון, ובעניין אבזרייהו דגלוי עריות בשיחת טלפון

הרב יהודה סילמן
מכשיר שמיעה בשבת ועניית אמן מברכה ששומע בטלפון, ובעניין אבזרייהו דגלוי עריות בשיחת טלפון | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this