מכשירי חשמל בשבת, בליוווי מצגת מרתקת

הרב אליהו בייפוס והרב ישראל מאיר מורגנשטרן
מכשירי חשמל בשבת, בליוווי מצגת מרתקת | תשפ"ב
Share this