מי ששכח לספור ספירת העומר יום אחד האם יכול להוציא את חברו מדין ערבות

הרב אברהם צבי דירנפלד
מי ששכח לספור ספירת העומר יום אחד האם יכול להוציא את חברו מדין ערבות | תשע"ד
Share this