מי הם הראויים לתקיעת שופר, סימן תקפ"ט סעיפים א'-ו'

הרב שריאל רוזנברג
מי הם הראויים לתקיעת שופר, סימן תקפ"ט סעיפים א'-ו' | תשע"ד
Share this