מיהו אדם גדול, 'חכם לב ייקח מצוות'

הרב אברהם עמר
מיהו אדם גדול, 'חכם לב ייקח מצוות' | תש"פ
Share this