מיגו להוציא במקום חזקה בפרוזבול ובעניין ספק שמיטה מדרבנן ומדאורייתא

הרב צבי פרידמן
מיגו להוציא במקום חזקה בפרוזבול ובעניין ספק שמיטה מדרבנן ומדאורייתא | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this