מיגו בפרוזבול ואין אומרים מיגו מממון לממון

הרב צבי פרידמן
מיגו בפרוזבול ואין אומרים מיגו מממון לממון | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this