מומר בהלואה, האם מותר להלוות לו

הרב אברהם צבי הכהן
מומר בהלואה, האם מותר להלוות לו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this