מה סופו של אדם שקרן, ספר משלי

הרב יוסף צבי בן פורת
מה סופו של אדם שקרן, ספר משלי | תשפ"ב
Share this