מה מברכים על מרק ירקות?

הרב אייל אונגר
מה מברכים על מרק ירקות? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this