מה הכוונה בפרק שירה, האם באמת הצפרדעים והעקרבים שרים לקב''ה?

הרב יהודה סילמן
מה הכוונה בפרק שירה, האם באמת הצפרדעים והעקרבים שרים לקב''ה? | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this