"מה הוא רחום אף אתה רחום" - דרכי הצדיק הם מידות טובות ואהבת ישראל

הרב דניאל חיים אלתר
"מה הוא רחום אף אתה רחום" - דרכי הצדיק הם מידות טובות ואהבת ישראל | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this