מה הדין לגבי הסיפור עם המסר הנפלא עם הרב והסיגריה שהובא ב'ספר הכוזרי של זמננו'

הרב יהודה סילמן
מה הדין לגבי הסיפור עם המסר הנפלא עם הרב והסיגריה שהובא ב'ספר הכוזרי של זמננו' | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this