מהי עשירות כשרה ומהי מנוחת הנפש

הרב אייל אונגר
מהי עשירות כשרה ומהי מנוחת הנפש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this