מדינה יהודית או מדינת השם והנהגת ספירת הכתר

הרב מרדכי דוד נויגרשל
מדינה יהודית או מדינת השם והנהגת ספירת הכתר | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this