מדוע נסמך חג הסוכות ליום הכיפורים?

הרב ברוך רוזנבלום
מדוע נסמך חג הסוכות ליום הכיפורים? | תש"פ
Share this