מדוע לא יתכן שעובר ניתר בשחיטת אמו מדין 'ירך אמו', 174

הרב אליעזר בן פורת
מדוע לא יתכן שעובר ניתר בשחיטת אמו מדין 'ירך אמו', 174 | תשפ"ג
Share this