מדוע לא אומרים הלל שלם בשביעי של פסח?

הרב יהודה סילמן
מדוע לא אומרים הלל שלם בשביעי של פסח? | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this