מדוע אין מברכים על מצות צדקה, ודברי חיזוק לבין הזמנים

הרב שאול אלתר
מדוע אין מברכים על מצות צדקה, ודברי חיזוק לבין הזמנים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this