מגילת רות פרק ד' פסוק י"ז, בעניין שמו של עובד שהיה שלם גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו ובעניין התגרות רוסיה בעמים המבשרת על פעמי משיח, שיעור 89

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק י"ז, בעניין שמו של עובד שהיה שלם גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו ובעניין התגרות רוסיה בעמים המבשרת על פעמי משיח, שיעור 89 | תשפ"ב
Share this