מגילת רות פרק ד' פסוק י"ב, הצלת אבר בשבת ובשאר איסורים ובמבט הנכון על שאלה הלכתית, שיעור 83

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק י"ב, הצלת אבר בשבת ובשאר איסורים ובמבט הנכון על שאלה הלכתית, שיעור 83 | תשפ"ב
Share this