מגילת רות פרק ד' פסוק י"א, חייו ופועלו וחזרתו בתשובה של רבי עקיבא, שיעור 82

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק י"א, חייו ופועלו וחזרתו בתשובה של רבי עקיבא, שיעור 82 | תשפ"ב
Share this