מגילת רות פרק ד' פסוק ט"ו-י"ז, הרווח העצום בלהיות מזכה הרבים שמקרב את ישראל לאביהם שבשמים ובעניין משכן העדות וארון הברית, שיעור 88

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ד' פסוק ט"ו-י"ז, הרווח העצום בלהיות מזכה הרבים שמקרב את ישראל לאביהם שבשמים ובעניין משכן העדות וארון הברית, שיעור 88 | תשפ"ב
Share this