מגילת רות פרק ג' פס' ח', בעניין מסירות נפש על ג' עבירות ובחומרת ברכה לבטלה ומאכלות אסורות, שיעור 54

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פס' ח', בעניין מסירות נפש על ג' עבירות ובחומרת ברכה לבטלה ומאכלות אסורות, שיעור 54 | תשפ"א
Share this