מגילת רות, פרק ג' פס' ז-ח', השוואת הנסיון של יוסף עם אשת פוטיפר לנסיון של בועז ורות, שיעור 53

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, פרק ג' פס' ז-ח', השוואת הנסיון של יוסף עם אשת פוטיפר לנסיון של בועז ורות, שיעור 53 | תשפ"א
Share this