מגילת רות פרק ג' פס' ד, היחס למצוות דרבנן לפני שתיקנו אותם, שיעור 50

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פס' ד, היחס למצוות דרבנן לפני שתיקנו אותם, שיעור 50 | תשפ"א
Share this