מגילת רות פרק ג' פס' ג', מלחמתו של השטן דווקא בת''ח והעצה איך לסמא את עיניו של היצר הרע, שיעור 48

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פס' ג', מלחמתו של השטן דווקא בת''ח והעצה איך לסמא את עיניו של היצר הרע, שיעור 48 | תשפ"א
Share this