מגילת רות פרק ג' פסוק י"ג, היתר פילגש למלך ולהדיוט ובעניין שתי אופציות לגאולה - בעיתה או באחישנה, שיעור 61

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פסוק י"ג, היתר פילגש למלך ולהדיוט ובעניין שתי אופציות לגאולה - בעיתה או באחישנה, שיעור 61 | תשפ"א
Share this