מגילת רות פרק ג' פסוק ט', עניין פריסת הטלית בחופה לעשות את הזוג לגוף אחד ובעניין ציצית שמצילה מהחטא, שיעור 56

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פסוק ט', עניין פריסת הטלית בחופה לעשות את הזוג לגוף אחד ובעניין ציצית שמצילה מהחטא, שיעור 56 | תשפ"א
Share this