מגילת רות פרק ג' פסוק ב', בעניין ממונו של אדם זה כוח שקיבל מהקב''ה כדי להשתמש בו לכבוד ה' ומה עדיף ללמוד פחות או להחזיק יותר תורה, שיעור 44

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פסוק ב', בעניין ממונו של אדם זה כוח שקיבל מהקב''ה כדי להשתמש בו לכבוד ה' ומה עדיף ללמוד פחות או להחזיק יותר תורה, שיעור 44 | תשפ"א
Share this