מגילת רות פרק ג' פסוק ב', בעניין האם ראוי לאשה לא נשואה לשים בושם ובעניין הסתרת מעשים טובים, שיעור 45

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פסוק ב', בעניין האם ראוי לאשה לא נשואה לשים בושם ובעניין הסתרת מעשים טובים, שיעור 45 | תשפ"א
Share this