מגילת רות פרק ג' פסוק א' ותחילת פסוק ב', בעניין מנוחת האשה בבית בעלה רק שהשידוך נעשה לשם שמים והחשיבות שיש בכל רגע שעובר בעולם הזה, שיעור 43

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פרק ג' פסוק א' ותחילת פסוק ב', בעניין מנוחת האשה בבית בעלה רק שהשידוך נעשה לשם שמים והחשיבות שיש בכל רגע שעובר בעולם הזה, שיעור 43 | תשפ"א
Share this