מגילת רות, פרק א' פסוק ח', מדוע היהדות נקבעת לפי האמא והיחוס לפי האבא ובעניין שכר טוב בעולם הזה שיקבלו הגומלי חסדים, שיעור 10

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, פרק א' פסוק ח', מדוע היהדות נקבעת לפי האמא והיחוס לפי האבא ובעניין שכר טוב בעולם הזה שיקבלו הגומלי חסדים, שיעור 10 | תש"פ
Share this