מגילת רות, פרק א' פסוק ה', מותם של מחלון וכליון מלמד אותנו כי ישנם שלבים של מסרים מאת ה' למי שאינו הולך בדרכי ה' שמכוונים את האדם לשוב בתשובה, שיעור 8

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, פרק א' פסוק ה', מותם של מחלון וכליון מלמד אותנו כי ישנם שלבים של מסרים מאת ה' למי שאינו הולך בדרכי ה' שמכוונים את האדם לשוב בתשובה, שיעור 8 | תש"פ
Share this