מגילת רות, פרק א' פסוקים ו' ז', עזיבת נעמי לארץ ישראל לאחר מות שני בניה מלמדת על עניין השפעת עזיבתם של צדיקים, שיעור 9

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, פרק א' פסוקים ו' ז', עזיבת נעמי לארץ ישראל לאחר מות שני בניה מלמדת על עניין השפעת עזיבתם של צדיקים, שיעור 9 | תש"פ
Share this