מגילת רות פ''ג פסוק ז', מכל נקודה שהאדם נמצא משם הוא צריך להתחיל ולהתקרב להקב"ה ומה הגבול שנצרך לשמור על ממונו, שיעור 52

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות פ''ג פסוק ז', מכל נקודה שהאדם נמצא משם הוא צריך להתחיל ולהתקרב להקב"ה ומה הגבול שנצרך לשמור על ממונו, שיעור 52 | תשפ"א
Share this