מגילת רות, מסירותה של רות והמשל לעם ישראל בנאמנותם להקב"ה, ובענין תיזמון הייסורים והקושי - שאצל הצדיקים הם בתחילת דרכם ולבסוף הם זוכים לשלווה וטוב עצום, שיעור 1

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מסירותה של רות והמשל לעם ישראל בנאמנותם להקב"ה, ובענין תיזמון הייסורים והקושי - שאצל הצדיקים הם בתחילת דרכם ולבסוף הם זוכים לשלווה וטוב עצום, שיעור 1 | תש"פ
Share this