מגילת רות, מידת העזות כמו כל מידה נשפטת לחיוב או לשלילה על פי הכוונה והמקום שאליו היא מנותבת, ומעשה שכוונותיו מושפעות גם מרצון הנשמה הטוב וגם מרצונות הגוף יגרור תוצאה טובה למחצה על פי הכוונה שבו, שיעור 5

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מידת העזות כמו כל מידה נשפטת לחיוב או לשלילה על פי הכוונה והמקום שאליו היא מנותבת, ומעשה שכוונותיו מושפעות גם מרצון הנשמה הטוב וגם מרצונות הגוף יגרור תוצאה טובה למחצה על פי הכוונה שבו, שיעור 5 | תש"פ
Share this