מגילת רות, מה קורה בעולם הבא עם הנשמות של האיש והאשה כשהתחתנה האשה עם בעל נוסף אחרי מיתת בעלה? והאם ראוי לאלמנה לא להתחתן שנית,שיעור 6

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מה קורה בעולם הבא עם הנשמות של האיש והאשה כשהתחתנה האשה עם בעל נוסף אחרי מיתת בעלה? והאם ראוי לאלמנה לא להתחתן שנית,שיעור 6 | תש"פ
Share this