מגילת רות, מה היתה הסיבה שאדם גדול כאלימלך רצה לברוח מהארץ שנחשב כמי שאין לו אלוק, שיעור 2

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מה היתה הסיבה שאדם גדול כאלימלך רצה לברוח מהארץ שנחשב כמי שאין לו אלוק, שיעור 2 | תש"פ
Share this